Обявления за търгове на Български пощи ЕАД

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОДАЖБИ:

4 БРОЯ ГАРАЖИ, находящи се в гр. СМОЛЯН, ул. „ХАН ПРЕСИЯН” № 11

АПАРТАМЕНТ в  гр. БАТАК, ул. „СТЕФАН БОЖКОВ” № 2, етаж 1

ШЕСТ ПОМЕЩЕНИЯ с площ 92 кв.м, разположени на  ПЪРВИ етаж в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, находяща се в с. КОРТЕН, общ. Нова Загора;

ЧАСТ ОТ ЕДНОЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ТЕХНИЧЕСКА СГРАДА, с площ 100,00 кв.м., находяща се в с. Горно Александрово, община Сливен

½ (една втора) идеална част от УПИ в с. БЕЖАНОВО, обл. Ловеч, заедно с ПЪРВИЯ ЕТАЖ от построената в имота двуетажна сграда с площ 81 кв.м

САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, представляващи  реално обособени части от сгради, построени в поземлен имот, находящ се в гр. ДУНАВЦИ, община Видин