За попълване с възможност за запаметяване и разпечатване:

Митническа декларация CN23, вградена в CP72 - PDF формат или Word формат.
Декларацията се попълва в пет екземпляра и се предоставя в пощенската станция при изпращане на колета.

Известие за доставяне обр.243 - Excel формат или Word формат

Декларация за колет обр.303 (pdf)

Декларация за колет обр.303 (doc)

Еднократно пълномощно за доставяне на пощенска пратка  (doc)

Заявление за справка за изпратени/получени пратки (doc).

 

Примерни образци:

Известие за доставяне обр.243 - Excel формат или Word формат

Декларация за колет обр.303