„Български пощи” ЕАД приема плащания към доставчици на газ в пощенските станции

Информация за контактите и работното време на пощенските станции, които предоставят услугата, можете да намерите тук.

пощ. Код ПС
1000 ПС София - Ц
1137 ПС София - 37
1138 ПС София - 38
1166 ПС София - 66А
1320 ПС Банкя
1362 ПС София - 62
1377 ПС София - 77
1387 ПС София - 87
1404 ПС София - 104
1407 ПС София - 7
1415 ПС София - 15
1421 ПС София - 21
1434 ПС София - 34
1444 ПС София - 44
1532 ПС София - 32
1588 ПС София - 88
1601 ПС София - 18А
1614 ПС София - 14 
1616 ПС София - 16
1618 ПС София - 18
1619 ПС София - 19
1632 ПС София - 132
1700 ПС София - 100
1766 ПС София - 66
2140 Ботевград