ПРОЦЕДУРА за вътрешен подбор по документи и провеждане на интервю за длъжността „Офис мениджър“ ПС Царево

01.08.2019

РЪКОВОДСТВОТО

на

Регионално управление “Югоизточен регион” гр. Бургас

 

ОБЯВЯВА  ПРОЦЕДУРА

 

за вътрешен подбор по документи и провеждане на интервю

за длъжността

 „Офис мениджър“  ПС Царево

 

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Копие от трудова книжка;
  • Документ за компютърна грамотност.

 

      Изисквания към кандидатите:

  • Образование –Средно специално с икономическа насоченост или по-високо;
  • Компютърна грамотност - работа с Excel, Word, Outlook и софтуерни продукти използвани в БП.

 

Документи за участие се приемат от 05.08.2019 г. до 12.08.2019 г. в отдел „Човешки ресурси”, гр. Бургас 8000, РУ ЮИР, ул. „Цар Петър” № 2,

тел. 056/851 003 Катя Вълчева, Ръководител направление ЧРАД

 

Одобрените по документи  кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, на която ще се проведе интервюто.