Процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността: „ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ (МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ)“ в Автобаза към ОПС Стара Загора, на 8-часов работен ден

28.08.2019

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН” - БУРГАС

ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

6000 Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис І” № 81

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл.12 от КТД и чл. 6 от Системата за подбор на перонал в „ БП”  - ЕАД

на основание чл.67, ал.1, т.1  от КТ

 

процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността:

„ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ (МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ)“

 в Автобаза към ОПС Стара Загора, на 8-часов работен ден

 

Необходими документи:

  • Заявление
  • Професионална автобиография
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование
  • Карта за квалификация на водач на МПС
  • Карта на водача за дигитален тахограф
  • Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари и пътници
  • Удостостоверение за психологическа годност

 

Изисквания към кандидатите:

  • Образование – средно;
  • Категория С;
  • Професионален опит като водач на МПС - минимум 3 г.

 

 

 Характериктика на изпълняваната работа – извършване на превоз на пощенски пратки и хора за най-кратко време, по установен маршрут, съобразно установените пътеразписания и при гарантиране на сигурността на превоза, управлявайки различни автомобили.

 

Документи за участие се приемат от 29.08.2019 г. до 05.09.2019 г. в: ОПС Ст. Загора 6000,  ул.”Св. Княз Борис І” № 81 и  отдел „Човешки ресурси” на РУ  - ЮИР - Бургас на адрес, гр. Бургас 8000, ул.”Цар Петър” № 2

 

За допълнителна информация:  Виолета Георгиева  – тел. 042/614708, ОПС Ст. Загора.

За резултатите от подбора  кандидатите ще бъдат уведомени.