ПРОЦЕДУРА за подбор по документи за длъжността „СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ В ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ (НАЧАЛНИК ПС ІV КАТ.), ТОЙ И ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ“ в ПС София 120 (с. БУСМАНЦИ) към ОПС София –

28.08.2019

      РЪКОВОДСТВОТО НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “ЗАПАДЕН РЕГИОН”

 

Съгласно чл. 12 от КТД на основание чл.9а и чл.18 от СП,

 на основание чл.67 ал.1 т.1 и чл.70 от КТ

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

за подбор по документи за длъжността

 

„СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ В ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ (НАЧАЛНИК ПС ІV КАТ.), ТОЙ И ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ“  

в ПС София 120 (с. БУСМАНЦИ)  към  ОПС София – град

 

  

Необходими документи:

  • Заявление
  • Професионална автобиография
  • Документ/и за трудов стаж и професионален опит

 

Изисквания към кандидатите:

  • Минимална образователна степен – средно образование
  • Компютърна грамотност

 

Основни задължения:

  • организира, ръководи, контролира дейността в пощенската станция;
  • организира осигуряването на необходимите финансови средства, пощенски ценности, формуляри и материали за функциониране на станцията;
  • изготвя справки, отчети и ги представя в определените срокове в съответните служби, звена и отдели; и др.

 Документи за участие се приемат  в отдел “Човешки ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081 гр. София, тел. 9496 555

 

  За резултатите от подбора  кандидатите ще бъдат уведомени.