Процедура за подбор и класиране по документи за длъжностите: „КАСИЕР, ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА“ на 8 часов работен ден за кв. Дървеница, кв. Лозенец, Студентски град и „КАСИЕР, ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА ( ІV КАТ.), ТОЙ И ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ В ПС “ за кв. Ботунец

29.08.2019

РЪКОВОДСТВОТО НА РУ „ЗАПАДЕН РЕГИОН”                 

 Съгласно чл.12 от КТД, на основание чл. 9а и чл.18 от СП, на основание чл. 67 ал.1, т.1 и чл. 70 от КТ

обявява процедура

за подбор и класиране по документи  за длъжностите:

КАСИЕР, ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА“

на 8 часов работен ден

за кв. Дървеница, кв. Лозенец,  Студентски град

и

КАСИЕР, ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА ( ІV КАТ.), ТОЙ И ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ В ПС “

за кв. Ботунец

 ОПС СОФИЯ - ГРАД

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: средно образование;
  • Компютърна грамотност

Основни задължения:

  • Приемане, обработка, експедиране и доставка на пощенски пратки
  • Приемане, изплащане и отчитане на парични средства
  • Инкасиране суми по договори за възложителство.

Документи за участие се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на регионалното управление, 1081 София, ул. „Владайска” № 33, телефони за контакти: 02 / 9496 433 или 02 / 9496 555.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени своевременно за резултатите  от подбора.