Процедура за подбор по документи за длъжността „СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ В ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ (НАЧАЛНИК ПС V КАТ.), ТОЙ И ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ“ В ПС София 111 (с. ЖИТЕН) към ОПС София – град на 4 часов работен ден

29.08.2019

РЪКОВОДСТВОТО НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “ЗАПАДЕН РЕГИОН”

Съгласно чл. 12 от КТД на основание чл.9а и чл.18 от СП, на основание чл.67 ал.1 т.1 и чл.70 от КТ

обявява процедура

за подбор по документи за длъжността

„СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ В ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ (НАЧАЛНИК ПС V КАТ.), ТОЙ И ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ“  

В ПС София 111 (с. ЖИТЕН)  към  ОПС София – град

на 4 часов работен ден

 

  

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит

Изисквания към кандидатите:

  • Образование – средно
  • Квалификация – Компютърна грамотност

 

Основни задължения:

  • организира, ръководи, контролира цялостната дейност на пощенската станция;
  • организира осигуряването на необходимите финансови средства, пощенски ценности, формуляри и материали за функциониране на станцията;
  • изготвя справки, отчети и ги представя в определените срокове в съответните служби, звена и отдели; и др.

 

 Документи за участие се приемат  в отдел “Човешки ресурси” на регионалното управление, 1081 гр. София, ул. “Владайска” № 33, тел. 02/9496 555

 

 За резултатите от подбора  кандидатите ще бъдат уведомени.