ПРОЦЕДУРА за провеждане на подбор по документи за длъжността „Сортировач поща“ в ПС Стара Загора Ц към ОПС Стара Загора, на 8 часов работен ден

10.09.2019

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

 

6000 Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис І” № 81

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл. 12 от КТД и чл.6 от Системата за подбор на персонал в “БП- ЕАД”

на основание чл.67,ал. 1, т. 1 от КТ

      ПРОЦЕДУРА

    за провеждане на подбор по документи за длъжността „Сортировач поща“ в ПС Стара Загора Ц към ОПС Стара Загора на 8 - часов работен ден

 

Необходими документи:

  • Заявление
  • Професионална автобиография
  • Копие от диплома за завършено образование

Изисквания към кандидатите:

  • Образование – средно
  • Работа с компютър – базови познания

Документи за участие се приемат лично в ОПС Ст. Загора или по пощата до 13.09.2019 г. в   отдел „Човешки ресурси” на РУ  - ЮИР - Бургас на адрес, гр. Бургас 8000, ул.”Цар Петър” № 2.

Заявления за участие, както и допълнителна информация  може да се получат в ОПС Ст. Загора.  За контакти: Виолета Георгиева  – тел. 042/614708.