Процедура за подбор и класиране по документи за длъжностите: ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ „МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО“- Български разменно сортировъчен център (БРСЦ) на „Български пощи” ЕАД - гр. София, кв. Враждебна, ул. „Челопешко шосе”№ 31

13.09.2019

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
ДИРЕКЦИЯ „СОРТИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ”
БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННО СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР
Български разменно сортировъчен център (БРСЦ) на „Български пощи” ЕАД е своеобразно логистично звено на Балканския полуостров. Основната му дейност по приемане, обработване и транспортиране на вътрешни и международни пратки, както и ежедневния и периодичен печат се осъществява чрез съвременно технологично оборудване с голям капацитет.
Във връзка с новосформирано звено „Митническо обслужване“ Български разменно сортировъчен център търси да назначи служители на длъжността:

ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ „МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО“

Основни задължения и отговорности:

 • Проверява, коригира и изпраща към служителите на Агенция „Митници“ въведената информация за пратки и изготвените митнически декларации;
 • Приема документите от митническите инспектори за освободените и неосвободените пратки;
 • Проверява получените от митническите инспектори документи и ги предава за последващо оформяне на пратките;
 • Изготвя допълнения и корекции на върнатите от инспекторите митнически декларации;
 • Консултира се с митническите инспектори за освобождаване на пратките и за специфичното тарифиране на по-специалните стоки;
 • При необходимост извършва физически контрол на пратките, съвместно с митническите инспектори;
 • Изготвя запитване до сектор “Тарифно класиране и ТАРИК” към Агенция митници за правилното тарифиране на стоките;
 • Подава информация за материалната отчетност на митническата администрация в законно определените срокове.


Основно изискване за длъжността:
• Средно образование
Предимство: професионален опит в куриерски и други логистични дейности.

Дружеството предлага:

 • Въвеждащо обучение и адаптиране към работната среда;
 • Трудов договор с брутно трудово възнаграждение: 750 лв. – 850 лв.
 • Прилагане на бонус система – допълнително специфично заплащане, в зависимост от постигнатите трудови резултати (до 30 % от минималната работна заплата за страната);
 • Социални придобивки: месечни ваучери за храна в размер на 50 лв. и други, съгласно Колективен трудов договор
 • Осигурен транспорт
  Ако сте мотивирани да се включите в динамичния екип на БРСЦ, възползвайте от възможността да кандидатствате за позицията.

Български разменно сортировъчен център на „Български пощи” ЕАД се намира на адрес: гр. София, кв. Враждебна, ул. „Челопешко шосе”№ 31.