Процедура за подбор и класиране по документи за длъжността: „Касиер гише в ПС I категория “ -на 8-часов работен ден в ПС Казанлък Ц, към ОПС Стара Загора

19.11.2019

„Касиер гише в ПС I категория“ – на 8-часов работен ден в ПС Казанлък Ц, към ОПС Стара Загора

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

Регионално управление ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН гр. БУРГАС

ОПС СТАРА ЗАГОРА

 

обявява процедура за подбор и класиране по документи за длъжността:

„Касиер гише в ПС I категория “ -на 8-часов работен ден в ПС Казанлък Ц, към ОПС Стара Загора

 

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: средно образование;
  • Компютърна грамотност

 

Основни задължения:

  • Приемане, обработка, експедиране и доставка на пощенски пратки;
  • Приемане, изплащане и отчитане на парични средства;
  • Инкасиране суми по договори за възложителство.

 

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

 

Документи за участие се приемат от  20.11.2019 г. до  27.11.2019 г. в отдел Човешки ресурси - ОПС Стара Загора

Адрес: 6000 гр. Стара Загора, ул. "Свети Княз Борис I" № 81

или по пощата на адрес- 800 гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 2, РУ ЮИР, отдел Човешки ресурси

Телефон за контакт: Виолета Георгиева  042/614708, ОПС Стара Загора

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени своевременно за резултатите от подбора.

„Български пощи„ ЕАД обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните, закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи „ ЕАД.

За повече информация, вижте нашия интернет сайт, раздел „Защита на данните“.

Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат изтрити в срок от 6 месеца след приключване на процедурата за подбор.