Процедура за подбор и класиране по документи за длъжността:ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН) (ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ) В ПС Регионално управление „ЗАПАДЕН РЕГИОН” ОПС СОФИЯ - ГРАД

09.12.2019

ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН) (ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ) В ПС

Регионално управление „ЗАПАДЕН РЕГИОН”

ОПС СОФИЯ - ГРАД

обявява процедура за подбор и класиране по документи за длъжността:

„ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН) (ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ) В ПС“

на 8 часов работен ден

 

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: средно образование;
  • Компютърна грамотност.

 

Основни задължения:

  • Приемане, обработка и доставка на пощенски пратки, ежедневен и периодичен печат;
  • Изплащане на пенсии, записи и социални помощи в жилищата на получателите и други.

 

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

 

Документи за участие се приемат в отдел Човешки ресурси – 1081 София, ул. „Владайска” № 33. Телефон за контакти: 02 / 9496 433 или 02 / 9496 555.

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати.

„Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и политиката за защита на личните данни в „Български пощи“ ЕАД.