ПРОЦЕДУРА за провеждане на външен подбор по документи за длъжността „Касиер, гише в ПС I кат. “ – на 8-часов работен ден в ПС Казанлък Ц към ОПС Стара Загора

17.01.2020

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН БУРГАС

ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

 

6000 Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис І” № 81

 

 

Съгласно чл.12 от КТД и чл. 6 от Системата за подбор на перонал в „ БП”  - ЕАД

на основание чл.67, ал.1, т.1  от КТ

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за провеждане на външен подбор по документи за длъжността „Касиер, гише в ПС I кат. “ – на 8-часов работен ден в ПС Казанлък Ц към ОПС Стара Загора -2бр.

 

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: средно образование;
  • Компютърна грамотност

 

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

 

Документи за участие се приемат лично в ОПС Ст. Загора или по пощата от 20.01.2020 г. до 24.01.2020 г. в отдел „Човешки ресурси” на РУ ЮИР – Бургас.

Адрес: гр. Бургас 8000, ул.”Цар Петър” № 2.

 

Заявления за участие, както и допълнителна информация  може да се получат в ОПС Стара Загора.

  За контакти: Виолета Георгиева  – тел. 042/614708.

 

„Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните, закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи“ ЕАД. За повече инфорамция, вижте нашия интернет сайт, раздел „ Защита на данните“.

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати.

Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат изтрити в срок от 6 месеца след приключване на процедурата за подбор.