ЗАБАВЯНЕ В ОБРАБОТКАТА И ДОСТАВКАТА НА ПРАТКИ В ЯПОНИЯ

05.02.2020

Пощенският оператор в  Япония, Japan Post, уведомява, че има сериозни забавяния при обработката на изходящи пощенски пратки от страната от 28 януари 2020 г. в резултат на непрекъснато нарастващия обем на изходящата поща.

Изключително големият обем от пратки, изпратени до Китай в кратък период, съчетан с отмяната на полетите между Япония и Китай, причинява сериозни задръствания в центровете за сортиране и води до закъснения в обработката на изходящата поща.

ЕМС пратките и колетните пратки се обработват с висок приоритет, с цел да се гарантира бърза обработка в Япония. Въпреки това, общите обеми надхвърлят капацитета на съществуващите японски центрове за сортиране.

Японският пощенски оператор предприема активни стъпки за намаляване на текущите изоставания. Тъй като все повече авиокомпании отменят полетите си до Китай, закъсненията занапред  ще продължават.

Клиентите ще бъдат информирани при нормализиране на ситуацията.