ВРЕМЕННО НЯМА ДА РАБОТИ ПС 7163 С.КАРАН ВЪРБОВКА КЪМ ОПС РУСЕ

22.10.2020

 

Считано от 27.10.2020г. до 30.10.2020г. включително ПС 7163 с.Каран Върбовка към ОПС Русе няма да работи. В посочения период няма да се извършва доставъчна дейност