СТАРТИРА НАЦИОНАЛНИЯТ ЕТАП НА 50-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

12.02.2021

„Български пощи“ ЕАД обявява началото на националния етап на 50-ти международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО. Темата за тази година е: Напиши писмо до член на твоето семейство за преживяванията ти в условията на пандемията от COVID – 19“.

В конкурса могат да вземат участие единствено деца на възраст до 15 години. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени от училища или физически лица и допуска за участие във финалното състезание само по едно писмо от страна-членка.

Право на участие в конкурса ще имат съчинения, отговарящи на следните условия:

  • Участникът да предостави попълнена Декларация-съгласие;
  • Съдържанието на съчинението да отговаря на поставената тема;
  • Авторът на съчинението да бъде на определената възраст;
  • Съчинението да съдържа не повече от 800 думи;
  • Писмото да бъде с клеймо не по-късно от 22 март 2021 година.

 

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят своите съчинения не по-късно от 22 март 2021 година на адрес:

До РУ на „Български пощи” ЕАД,

За 50-ти Епистоларен конкурс

Писмото, класирало се на първо място на национално ниво, ще бъде преведено и изпратено до ВПС за участие в 50–ти международен епистоларен конкурс, за надпревара с останалите национални победители.

Всички отличени творби ще получат грамоти, а три от тях, съответно на първо, второ и трето място ще бъдат наградени с подаръци. При наличието на по-голям брой творби с високи литературни качества, ще има и поощрителни награди. Съчинението спечелило първа награда, ще бъде публикувано на официалната интернет страница на „Български пощи” ЕАД.  

Правила за организиране и провеждане на 50-ти епистоларен конкурс за млади хора - 2021 година

Декларация-съгласие