ФАЛШИВИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

16.04.2021

„Български пощи“ ЕАД уведомява, че отново има активизиране на разпращане на фалшиви електронни съобщения от името и/или с логото на дружеството. В съобщенията се уведомява, че „клиентът“ има пратка и трябва да заплати определена сума за нейното получаване или освобождаване от митница, като е необходимо да предостави данни от банкова карта и др. В други съобщения „получателят на пратка“ се уведомява, че подателят е заявил грешен адрес и за корекция на адреса получателят трябва да заплати определена сума.

Съобщенията понякога са под формата на анкети или игри, в които се обявява, че получателят ще получи „награда“ – мобилен телефон, като за целта трябва да потвърди участие, предоставяйки лични данни (електронен адрес, данни от дебитна или кредитна карти и др.) и да заплати такса.

„Български пощи“ ЕАД обръща внимание, че не изпраща тези съобщения, не изисква по имейл заплащане на такси за доставка, освобождаване от митница, корекция на адрес и др., не провежда анкети или игри, не раздава награди, и при никакви поводи не изисква лични данни от дебитна или кредитна карта за доставка или други услуги. Томболи и игри, които не са обявени на официалната страница на дружеството, не съществуват.