ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС 7162 С.ЧИЛНОВ КЪМ ОПС РУСЕ

15.04.2021

В периода от 15.04.2021 г. до 26.04.2021 г. включително се променя работното време на ПС 7162 с.Чилнов към ОПС Русе, както следва:

четвъртък - от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 14:30 ч. - работа с клиенти.