ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН С КЛИЕНТИ за периода от 19.04.2021г. до 23.04.2021 г. включително

15.04.2021

За периода от 19.04.2021 г. до 23.04.2021 г. включително, временно се променя работното време на ПС към ОПС Плевен, както следва:

ПС 5951 Черковица от 08.00 ч. до 11.00 часа;

ПС 5964 Жернов от 12.30 ч. до 14.00 часа;

ПС 5965 Евлогиево от 15.00 ч. до 16.30 часа.