ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ПС КЪМ ОПС ПЛЕВЕН за периода от 19.04.2021 г. до 22.04.2021 г. включително

16.04.2021

За периода от 19.04.2021 г. до 22.04.2021 г. включително се променя работното време на ПС към ОПС Плевен, както следва:

ПС Въбел от 08.00 ч. до 11.00 часа;

ПС Любеново от 13.00 ч.  до 16.00 часа.