НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННИТЕ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ ВЪВ И ИЗВЪН ЕС ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01 ЮЛИ 2021г.

09.06.2021

Български пощи уведомява своите клиенти, че от 1 юли 2021 г. влизат в сила промени в митническото и данъчното законодателство на ЕС:

Какво се променя от 1 юли 2021 г.?

 

 1. С ДДС ще се облагат всички стоки с произход от трети страни или територии (обект на дистанционни продажби), внесени в ЕС независимо от тяхната стойност.
 1. Въвеждат се специални режими за опростявания при събиране на ДДС при внос на пратки със собствена стойност, непревишаваща 150 EUR:

            1) Специален режим  за дистанционни продажби на стоки с произход  от трети страни или територии (схема за внос на едно гише - IOSS).

             2) Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос.

            Тези опростявания са транспонирани в националното данъчно законодателство с изменението на ЗДДС от 08.12.2020 г., и  ще влязат в сила от 01.07.2021 г.

В тази връзка от 01.07.2021 г. се въвежда Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 (Митническа декларация за допускане за свободно обръщение за пратка, която се ползва от освобождаване от вносно мито в съответствие с чл. 23, параграф 1 или чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1186/2009.

Схемите за подаване на Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 ще са три и те са:

 • Специален режим за дистанционни продажби на стоки с произход от трети страни или територии /Схема за внос на едно гише (IOSS)/;
 • Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос /Специален режим/;
 • Стандартна схема.

 

 • Какво представлява Специален режим за дистанционни продажби на стоки с произход от трети страни или територии /Схема за внос на едно гише (IOSS)/?

IOSS е система за онлайн продавачите и онлайн пазарите/платформите, която ще улеснява събирането, декларирането и плащането на ДДС на извършените от тях  дистанционни продажби на стоки за купувачи в ЕС.

 IOSS също така ще улеснява процеса за купувача, който ще се таксува само в момента на покупката /в момента на покупката купувачът заплаща ДДС/, вследствие на което няма да се налага да заплаща непредвидени такси при доставката на стоките.

Ако продавачът не е регистриран по IOSS, купувачът ще трябва да плати ДДС и такса за митническото оформяне, начислявани в момента на внос на стоките в ЕС.

 

 • Какво представлява Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос /Специален режим/?

         Специалният режим е за пощенските оператори/куриерските служби за деклариране и плащане на ДДС при внос, в случай че продавачите или пазарите/платформите не изберат да се регистрират по Схема за внос на едно гише (IOSS).

В случай, че онлайн продавачите или онлайн пазарите/плат­формите не са се регистрирали по IOSS, ДДС трябва да бъде събиран преди доставянето на стоките до клиента от пощенския оператор/куриерската служба, отговорни за доставката на пратката. Събраното ДДС ще се плаща на компетентните органи ежемесечно от пощенските оператори/куриерските служби.

Специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос може да се прилага от „Български пощи“ ЕАД в случай, че са изпълнени едновременно следните условия:

                   а) стоките в пратките са със собствена стойност, ненадвишаваща левовата  равностойност на 150 евро;

                   б) стоките са различни от акцизни стоки;

                 в) стоки за които не е приложен специален режим за дистанционни продажби на стоки, с произход от трети страни или територии (IOSS);

                   г) стоки които се допускат за свободно обръщение на територията на страната;

                   д) стоки на които изпращането или транспортирането завършва на територията на страната;

                е) стоки на които получател е данъчно незадължено лице (физическо лице), установено на територията на страната;

 

„Български пощи“ ЕАД ще извърши всички митнически формалности вместо вас – като подаде Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 към Агенция Митници и заплати възникналите задължения за ДДС за стоките в пратката.

Цената за предоставяне на услугата е 3,90 лв., съгласно цени на „Български пощи“ ЕАД.

Цената за услугата от 3,90 лв. и начисления ДДС се заплащат от клиента в   пощенската станция при доставката на пратката.

 

 • В случай, че стоките не отговарят едновременно на горепосочените условия следва да бъдат декларирани с митническа декларация с намален набор данни (Н6) или със стандартна митническа декларация (Н1). В този случай клиентът ще бъде уведомен, че пратката му е задържана за митническо оформяне.

             - „Български пощи“ ЕАД има право да подава, от името на клиента, митнически декларации с намален набор от данни (H6) за допускане за свободно обръщение на пощенски пратки по отношение на стоките в тях. Цената на „Български пощи“ ЕАД за предоставяне на услугата „Митническо представителство“ е 12 лв. с включен ДДС. Информация за услугата можете да намерите тук.

            - Цената за изготвяне и подаване на стандартна митническа декларация (КН1) е в размер на 24 лв., съгласно цени на „Български пощи“ ЕАД.

 

 • Какво представлява Стандартна схема при подаване на МД Н7 (без използване на двата специални режима - IOSS или Специален режим)

Стандартна схема при подаване на МД Н7 е за получатели на пратки, които желаят сами да се представляват пред митническите органи. Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 може да се подава от 01 юли 2021 г. в Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) на Агенция Митници, при условия, че:

 • собствената стойност на пратката не надвишава 150 EUR;
 • пратката не съдържа акцизни стоки;
 • стоките, вложени в пратката не са обект на забрани и ограничения.

      В случай, че стоките не отговарят на горепосочените условия, същите следва да бъдат декларирани в МИСВ със стандартна митническа декларация по колона Н1 от ДР.

Информация можете да намерите на сайта на Агенция „Митници“.

 

Какво не се променя от 1 юли 2021 г.?

 

 1. Няма промяна при събирането на мита и ДДС върху внасяни стоки с пощенски пратки на стойност над 150 евро.
 2. Няма промяна относно получаването на малки пратки съдържащи стоки с нетърговски характер с произход от трета страна или територия от физическо лице до друго физическо лице, на обща стойност до левовата равностойност на 45 евро.

 

Ползите за Вас като потребител

Като онлайн купувач в Европа не е нужно да правите нищо конкретно, за да спазвате новите правила за ДДС. Те са създадени да гарантират справедливо данъчно облагане и да осигурят по-прости и по-съгласувани правила за ДДС за всички засегнати участници.

Нещо повече, от 1 юли 2021 г. за стоки, чиято стойност не надвишава 150 евро и които сте закупили от държави извън ЕС, тези промени ще означават, че няма да има никакви допълнителни митнически такси, ако Вашият про­давач се регистрира в новата система за ДДС и използва режима за обслужване на едно лице при внос (IOSS). Ще бъдете сигурни в крайната цена, която плащате онлайн, без неочаквани данъци при доставката, независимо дали идва от или извън ЕС. Ако доставчикът не се регистрира в IOSS, ще трябва да платите ДДС и евентуално някои такси за митническо оформяне, начислявани от превозвача на стоките при вноса на стоките в ЕС.

 

Повече информация на: https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Български пощи своевременно ще информира клиентите си за евентуални допълнения към новите правила за дистанционните продажби на стоки във и извън ЕС, за които бъдем уведомени.