БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПОЕТАПНО ВЪЗСТАНОВЯВАТ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

29.04.2022

Български пощи уведомява своите клиенти, че след кибер атаката на 16 април 2022 г. екипи на дружеството полагат всички усилия за възстановяване на дейности и услуги във възможно най-кратки срокове.

Считано от 29 април 2022 г. започва доставката на международни входящи в България пратки и колети, за които не се дължат вземания.

Напомняме на клиентите, че се приемат вътрешни пратки от корпоративни и частни клиенти. Цените трябва да са заплатени по банков път. Банковите сметки са следните:

BG11CECB97901019511404 – РУ на БП СИР /Области Варна, Добрич, Търговище, Шумен/

BG37CECB97901053407101 – РУ на БП ЮЦР /Области Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали/

BG88CECB97901008879400 – РУ на БП СЦР /Области Плевен, Велико Търново, Силистра, Ловеч, Разград, Габрово, Русе/

BG14CECB97901073839401 – РУ на БП ЮИР /Области Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора/

BG73CECB97901042925700 – РУ на БП ЗР /Области София град, София област, Перник, Благоевград, Кюстендил, Враца, Монтана, Видин/

Необходимо е клиентите да посетят пощенската станция за измерване на теглото на пратките и калкулиране на цените, след което да извършат плащането по банков път.

Доставят се вътрешни пратки без наложен платеж.

От 12.00 часа на 29.04.2022 г. е възможно плащане на сметки за битови потребители на ЕНЕРГО ПРО в пощенски станции. Списък на тези станции е публикуван тук и ще бъде актуализиран непрекъснато.

В пощенските станции могат да се изпращат данъчни декларации, като цените се заплащат по банков път.

Работи се усилено за възстановяване на услуги по плащания и парични преводи в пощенските станции.

Български пощи се извиняват на своите клиенти за причинените неудобства!