„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ПРЕДЛАГА НОВА УСЛУГА „МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”

30.06.2016

От 1 юли 2016 година влиза в сила „Инструкция за митническо оформяне на международни пощенски пратки“, подписана между „Български пощи“ ЕАД и Агенция „Митници”.

Тази инструкция е във връзка с прилагането на европейски регламенти и се въвежда с цел подобряване обслужването на потребителите на пощенски услуги.

С новата Инструкция се разширява обхвата на услугите, предоставяни от „Български пощи” ЕАД. Дадено е право на задължения оператор на универсалната пощенска услуга да подава от името на клиента митническа декларация с намален набор данни (по облекчена процедура) за стоки в пощенски пратки, ако тяхната стойност не надвишава левовата равностойност на 1000 EUR.

В случай, че получателят на пощенска пратка желае да се възползва от новата услуга „Митническо представителство”, е необходимо същият да предостави на място, да изпрати по факс, e-mail или по пощата необходимите документи за освобождаването на пратката, посочени в „писмото-покана” на митническите органи и„ декларация-съгласие” за представянето му от "Български пощи" ЕАД пред митническите органи на Република България.

Предимствата за нашите клиенти са:

 

  • Опростени процедури за деклариране на стоките, съдържащи се в пратките.
  • Възможност за получаване на пратките в пощенските станции по местоназначение.
  • Спестяване на време и транспортни разходи.
  • Сумите за митническите сборове се внасят предварително от "БП" ЕАД и се заплащат от клиента при получаване на пратката.
  • Цената на услугата „митническо представителство е 12.00 лева.

 

Ако в рамките на пет работни дни получателят не си вземе митническата пратка от пощенската станция по местоназначение, се извършва анулиране на „митническото представителство“ и същата се връща обратно на пощенската станция към Митницата.

„Български пощи“ ЕАД имат 17 пощенски станции към Митницата в цялата страна. Списък на тези пощенски офиси и конкретна информация за необходимите документи при ползване на услугата има на сайта на дружеството.

Дора Цветкова – връзки с обществеността,

Български пощи ЕАД

Тел.949 32 70, GSM 0884 860 543

е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg