ПОЩЕНСКО - ФИЛАТЕЛНО ИЗДАНИЕ НА ТЕМА: „140 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

04.12.2018

На 05.12.2018 г. от 11:00 ч в сградата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 88, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки ще валидира издание на тема:. „140 години от основаването на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ –  една пощенска марка с една винетка и специален пощенски печат. Художник на изданието е Стоян Дечев.
 
В официалната церемония ще вземе участие директорът на НБКМ Красимира Александрова.

 
Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70,GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg