„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРИЕМА ПРАТКИ ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

11.04.2019

Независимо от настъпващия БРЕКЗИТ „Български пощи“ ЕАД продължава да приема пратки за Великобритания. Дружеството поддържа постоянен контакт с Всемирния пощенски съюз и има готовност да реагира при промяна на ситуацията.
 
Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70,GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg