Български пощи възобновяват приемането на пратки за САЩ

18.05.2022

18.05.2022
Български пощи възобновяват приемането на всички видове пратки за САЩ, с изключение на куриерски (EMS) пратки.
Работи се усилено за възстановяване на услуги по плащания и парични преводи в пощенските станции.


Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70, GSM 0884 860 543
е-mail: [email protected]