Последно публикувани съобщения

20.05.2019Допълнително споразумение към Договор 85, обществена поръчка с предмет {00276-2018-0003}: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи“ЕАД по две обособени позиции“
07.05.2019Сключени договори №№94, 95 и 96 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {9079414} „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
22.04.2019Протоколи 2 и 3, Решение за избор на изпълнител, обществена поръчка {00276-2019-0002}:„Доставка на формуляри за нуждите на БП ЕАД” с две обособ. позиции“: № 1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”,№ 2:„Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”
19.04.2019Съобщение за класиране на участници, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9079414} „Ремонт на климатици и климатични инсталации“ по тринадесет обособени позиции
10.04.2019Протокол 1 от работата на Комисията, обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет {9084571}: „Доставка на специални хартиени артикули“

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2019-0003Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0003}: „Доставка на комплекти с негравирано датно клеймо, кутия със специален кръгъл тампон (кече) и резервен тампон“21.02.2019Отворена
00276-2019-0002Процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2019-0002}: „Доставка на формуляри за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Известие за доставяне с лепящ гръб”, обособена позиция № 2: „Адресен етикет с баркод номер за куриерски услуги”13.02.2019Отворена
00276-2019-0001Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2019-0001}: „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“17.01.2019Отворена
9084668Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет {9084668}: „Измерване на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ и съпротивление на заземителни и мълниезащитни уредби в „Български пощи” ЕАД по шест обособени позиции“07.01.2019Възложена