Последно публикувани съобщения

13.04.2023Допълнително споразумение 1 към договор 55, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0006}: „Доставка на автомобилни горива за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
28.11.2022Допълнителни споразумения 2 и 3 към договор 83, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0004}: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“
15.07.2022Допълнително споразумение 7 към договор 259, с предмет {00276-2018-0013}:“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД
06.07.2022Възлагане на обществена поръчка с предмет {1}: „Доставка на копирна хартия за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
13.05.2022Допълнително споразумение 1 към договор 83, обществена поръчка с предмет {00276-2020-0004}: „Организиране на дейността по дистрибуция на печатни издания на територията на Република България“

Обществени поръчки