Последно публикувани съобщения

09.08.2021Допълнително споразумение 5 към договор 259, с предмет {00276-2018-0013}:“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
19.07.2021Доп. споразумения 1 и 2 към дог.34,ОП{00276-2019-0016}: „Избор на застраховател за застр- ка „Гражд. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недв., движимо имущество,пари и ценности
26.03.2021Допълнително споразумение 4 към договор 259, с предмет {00276-2018-0013}:“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
01.03.2021Сключен договор №34/12.02.21г, ОП {00276-2019-0016}: „Избор на застраховател за застр- ка „Гражд. отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“и застр. на недвижимо,движимо имущество,пари и ценности
11.02.2021Провеждане на конкурс за „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2020 г.”

Обществени поръчки