Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет {00276-2012-0014}: „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване14.01.2015
СтатусПрекратена
№ в РОП / ПОП00276-2012-0014
№ от деловоднаОП-2-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 93б, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 7, т. 5, чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки провежда процедура по Рамковo споразумениe № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

 

„Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции”:

Позиция 3:  „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;

 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти:

Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в мини процедура по Рамково споразумение № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

 

„Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД, с три обособени позиции:

Позиция 3 –  „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;

 

На основание чл.69a, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в мини процедура по Рамково споразумение № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД, с три обособени позиции по Позиция 3 –  „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, ще се извърши на 19.01.2015г. (понеделник) от 10:30 часа в зала 212, в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

 

 

Извършени плащания по договори съгл. чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП, дата на публикуване:

31.07.2015 г.

 

 

 

Документация

ДокументиПротокол 1 от работата на Комисията24.01.2015 
Протокол 2 от работата на Комисията24.01.2015 
Заповед за класиране на потенциалните изпълнители и избор на изпълнител24.01.2015 
Информация за сключен договор № 11/14.01.2015 за изпълнение10.02.2015Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 644901
Информация за изпълнението на договор № 11/14.01.201521.01.2016Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 708949