Предмет на поръчкатаСъобщение относно провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0003}: „Охрана на имуществото за транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи" ЕАД"
Дата на публикуване17.03.2015
СтатусПрекратена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0003
№ от деловоднаОП-5-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

   

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.2, т. 3 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и Протокол № 6/17.03.2015г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 

„Охрана на имуществото за транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи" ЕАД"

 
Вид на процедурата: Договаряне без обявление

Документация:

Решението за възлагане на обществената поръчка е публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2015-0003

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 21.05.2015
- 25.06.2015
- 03.08.2015
- 02.09.2015
- 25.09.2015
- 02.11.2015
- 23.11.2015
   

 

 

 

Документация

ДокументиДокументация17.03.2015 
Сключен договор 74/18.03.2015 г. за изпълнение18.03.2015 
Информация относно освободена гаранция за изпълнение на договор 74, съгл. чл.22 б, ал.2, т.16 от ЗОП26.11.2015Освободена банкова гаранция на 10.11.2015 на основание чл.22 от Договора
Информация за изпълнението на договор07.12.2015Публикувана в сайта на АОП под номер 700906