Предмет на поръчкатаРешение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-0006}: „Предоставяне правото на ползване върху специализирани софтуерни продукти „Post Pay” и „Post Deal”, автоматизиращи услугите предоставяни в пощенските ..."
Дата на публикуване18.08.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0006
№ от деловоднаОП-19-2015
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

 

 

 

 

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.2, т. 2 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и Протокол № 19/29.06.2015г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 

„Предоставяне правото на ползване върху специализирани софтуерни продукти „Post Pay” и „Post Deal”, автоматизиращи услугите предоставяни в пощенските станции в РУ „Западен регион” – ОПС София-град, и дейности по развитието на продуктите в зависимост от нуждите на възложителя „Български пощи” ЕАД”

 

 

Вид на процедурата: Договаряне без обявление

 

Решение за откриване на процедурата

Приложения:

  • Технически изисквания- Приложение 1
  • Покана
  • Оферта- Приложение 2
  • Техническо предложение- Приложение 3
  • Ценова оферта- Приложение 4
  • Договор- Приложение 5
  • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- Приложение 6
  • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ОТ ЗОП- Приложение 7
  • Образец на Банкова гаранция –Приложение 8

 

Решението за възлагане на обществената поръчка е публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 683156 и номер на преписка 00276-2015-006

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 01.02.2016
- 02.03.2016
- 19.04.2016
- 04.05.2016
   

 

 

 

Документация

ДокументиДокументация18.08.2015 
Решение за откриване на процедурата18.08.2015 
Доклад на длъжностните лица09.09.2015 
Решение за класиране на участник и определяне на изпълнител09.09.2015 
Сключен договор 199/2015 г. за изпълнение08.10.2015Публикация в сайта на АОП под номер 691332, дата: 08.10.2015 г.