Предмет на поръчкатаРешение за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление {00276-2015-0011}: „Доставка на горива за отопление за нуждите на „Български пощи” - Доставка на промишлен газьол за отопление
Дата на публикуване12.10.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0011
№ от деловоднаОП-27-2015
Възлагане чрезДоговаряне без обявление

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки 00276-2015-0011

 

 

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 08.01.2016
- 29.01.2016
- 02.02.2016
- 15.02.2016
- 02.03.2016
- 29.03.2016
- 07.04.2016
- 03.05.2016
- 19.05.2016

 

 

 

 

 

Документация

ДокументиРешение12.10.2015 
Решение за промяна20.10.2015 основание: чл. 27 а, ал. 3 от ЗОП - Решението е публикувано в сайта на АОП под номер 693120 - дата на публикуване: 19.10.2015
Сключен Договор 233/09.11.2015 г. за изпълнение09.12.2015Информацията е публикувана в сайта на АОП под номер 701597