Предмет на поръчкатаРешение за възлагане на обществена поръчка {00276-2015-0014} чрез договаряне без обявление „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване24.11.2015
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2015-0014
№ от деловоднаОП-33-2015
Възлагане чрезДоговаряне без обявление

 

   

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.2, т. 2 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и Протокол № 24/11.09.2015г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

 

„Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк  на „Български пощи” ЕАД” 

 

 

Вид на процедурата: Договаряне без обявление

 

Решение за откриване на процедурата

Приложения:

 • Технически изисквания- Приложение 1
 • Покана
 • Представяне на участника – Приложение 2
 • Техническо предложение- Приложение 3
 • Ценово предложение- Приложение 4
 • Договор- Приложение 5
 • Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- Приложение 6
 • Декларация по чл. 51 ал. 1 от ЗОП – Приложение 7
 • Списък служители- Приложение 8
 • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ОТ ЗОП- Приложение 9
 • Образец на Банкова гаранция –Приложение 10

 

Решението за възлагане на обществената поръчка е публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 698796 и номер на преписка 00276-2015-0014

 

Информация за плащания по договори съгласно чл.22б, ал.2, т.14, дата на публикуване:

- 23.02.2016
- 28.03.2016
- 14.04.2016
   

 

 

 

Документация

ДокументиИнформация за изпълнение на договор 18/11.01.16 г02.03.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 962833
Документация24.11.2015 
Доклад от работата на Комисията10.12.2015 
Заповед за определяне на изпълнител10.12.2015 
Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 603.02.2016 публикувана в сайта на АОП под номер 711362 - дата на публикуване: 02.02.2016
Сключен Договор 18/11.01.2016 за изпълнение22.02.2016