Предмет на поръчкатаПредварителни обявления, съгласно чл.23, ал.1 от Закона за обществените поръчки
Дата на публикуване01.03.2016
Възлагане чрезДруги търгове

 

На основание на чл.22б, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки, публикуваме предварителните обявления съгласно чл.23, ал.1 от ЗОП.

Публикуваните обявления можете да намерите тук

 

Уточнение (02.03.2016): В периодично индикативно обявление  изх.№ 12-00-3/29.02.2016 г. е допусната техническа грешка. В приложение  Б, т. 3 вместо „2 броя автомобили“ да се чете „200 броя автомобили“

Документация

Документи