Предмет на поръчкатаИзбор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2016 г.” по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/
Дата на публикуване14.02.2017
Възлагане чрезДруги търгове

Документация

ДокументиПриложения към обявлението15.02.2017 
Текст на обявата14.02.2017