Предмет на поръчкатаИзбор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2017 г.
Дата на публикуване10.07.2017
СтатусИзпълнена
Възлагане чрезДруги търгове

Документация

ДокументиПротокол 1 от работата на Комисията04.10.2017 
Приложения към обявлението10.07.2017 
Текст на обявата10.07.2017