Предмет на поръчкатаПокана до определено лице {3}- чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП
Дата на публикуване13.04.2018
СтатусПрекратена
№ от деловоднаОП-9-2018
Възлагане чрезПокана до определено лице

СЪОБЩЕНИЕ

 Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД, на основание чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Годишна техническа поддръжка и абонаментно поддържане на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66) за нуждите на „Български пощи“ЕАД – Централно управление, 28 ОПС и 2 СП за срок от една година“

 

Приложения:

  1. Покана и проект на договор;
  2. Образци декларации – Образец № 1 – Образец № 8.;

 

Място и срок за подаване на офертата:

Офертата се подава от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 18.04.2018г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Дата и час на отваряне: Офертата ще се отвори на 19.04.2018г. в 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212. Заседанието е публично и на него може да присъства участника или упълномощено от него лице.

Документация

ДокументиСъобщение за спиране на процедура27.04.2018 
Приложения към Поканата13.04.2018 
Покана до определено лице - чл. 191, ал. 1 т. 2 от ЗОП13.04.2018