Предмет на поръчкатаКонкурс за избор на банка за предоставяне на банков кредит при определени параметри на „Български пощи“ЕАД
Дата на публикуване24.04.2018
СтатусОтворена
Възлагане чрезПублични покани

СЪОБЩЕНИЕ

 

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД, на основание чл.13 „б“, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) открива конкурс за избор на финансова институция за сключване на договор за банков кредит при определени параметри.

Приложение: Покана за подаване на оферти за участие в конкурс за избор на банка за предоставяне на банков кредит при определени параметри на „Български пощи“ЕАД.

Документация

ДокументиПокана за подаване на оферти за участие24.04.2018