Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0002}: „Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ) за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
Дата на публикуване07.01.2020
СтатусИзпълнена
№ в РОП / ПОП00276-2020-0002
№ от деловоднаОП-2-2020
Възлагане чрезДоговаряне без предварителна покана за участие

СЪОБЩЕНИЕ

Главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД,  на основание чл.138, ал.1, вр.с чл.79, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки открива процедура на договаряне, без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ) за нуждите на „Български пощи” ЕАД“

 

Доставка в мобилни батерии от бутилки (метална рамка, съдържаща бутилки с КПГ). Батериите да са монтирани на полуремарке, неподвижно или с възможност за разтоварване, придвижвано от влекач, осигурен от продавача.

Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00276-2020-0002

Документация

ДокументиИнформация за изпълнен договор 22/05.02.20 г.28.02.2022Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 1030855
Сключен договор 22/05.02.2020 за изпълнение07.05.2020Информацията е публикувана на сайта на АОП под номер 975560
Приложения07.01.2020