Предмет на поръчката„Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2020 г.”
Дата на публикуване11.02.2021
СтатусВъзложена
Възлагане чрезДруги търгове

Съобщение

"Български пощи“ ЕАД обявява конкурс за

„Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на „Български пощи” ЕАД за 2020 г.”

 

Предложенията се подават на място, в деловодството на „Български пощи” ЕАД - Централно управление, гр. София 1700, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31 в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящата конкурсна документация от 09:30 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч., всеки работен ден.

Конкурсът за избор на Изпълнител се провежда от Комисия, назначена от Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, като отварянето на постъпилите предложения ще се осъществи следващия работен на деня, определен като краен срок за подаване на предложенията в сградата на „Български пощи“ ЕАД.

Документация

ДокументиПриложения11.02.2021