Предмет на поръчкатаВъзлагане на обществена поръчка с предмет {1}: „Доставка на копирна хартия за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване06.07.2022
СтатусОтворена
№ от деловодна95-00-7
Възлагане чрезДруги търгове

СЪОБЩЕНИЕ

„Български пощи“ЕАД обявява обществена поръчка по реда на чл. 20, ал 4 от ЗОП с предмет:

„Доставка на копирна хартия за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“

с краен срок четири работни дни считано от датата на публикуване.

 

 

Приложения:

1. Покана

2. Техническа спецификация /приложение №1/

3. Образец на оферта /приложение №2/

Документация

ДокументиПриложения06.07.2022