Сключен договор за изпълнение по обществена поръчка № 00276-2014-0017:

 

„Доставка на автомобилни горива за срок от 24 месеца за автомобилите на „Български пощи” ЕАД чрез ССБ АД”

 

Договор №192/09.12.2014 г. можете да изтеглите тук