Сключен договор с предмет: Разработване (внедряване) на стандарт за безопасни условия на труд и обучение, във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 в Български пощи ЕАД - по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, схема за безвъзмедна финансова помощ "Безопасен труд"