Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол № 4, Протокол № 5 и Протокол № 6 от работата на комисията, назначена да разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

  • Свободни позиции
  • Изплащане на пенсии
  • Често задавани въпроси
  • Полезни връзки
  • Жалби и рекламации
  • Почивни бази
  • Ел. документи
  • Търсене
  • Защита на данните