На основание чл.19 от договора за изпълнение на обществена поръчка 9033488 с предмет:

„Доставка на специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги” “EMS/BulPost”

- освободена гаранция за изпълнение на 14.04.2015 г.