Освободена гаранция за изпълнение на договор по обществена поръчка 00276-2014-0018, с предмет:

“Доставка на сървъри за съхранение на информация”.

Основание: чл.10.2 от договора
Внесена от: