На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие ще се извърши на 03.07.2015 год. (петък) от 09:30 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” № 1, бл. 31.

 

по