BgPostsLogo
Quantcast

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

Местни данъци и такси

„Български пощи” ЕАД разширява дейността си по приемане на суми за местни данъци и такси от данъчно задължените лица в пощенските станции. Разширява се и обхватът на предлаганата услуга. Освен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, от тази година ще се инкасират и суми за други видове данък – патентен данък, данък върху превозните средства, приходи от наета земя, както и дължимите лихви за посочените задължения.

 

Услугата се предлага в пощенски станции на територията на цялата страна. В пощенските станции, които извършват услугата, можете да платите данъци и такси към всички общини, посочени в приложения списък на общините. За целта е достатъчно само да съобщите на обслужващия ви служител единния граждански номер на данъчно задълженото лице.

 

Забележка: Заплащането на данъци в пощенските станции зависи изцяло от решението на общините. В случай, че Вашата община липсва в приложения списък, бихте могли да отправите конкретно искане към кмета на общината за осигуряване на тази възможност.

 

Услугата се развива динамично и в близко време, след финализиране на съответните договори, „дистанционното" плащане ще бъде възможно за цялата страна и ще улесни изключително нашите клиенти.

 

Цени за извършване на услугата може да видите тук.

FacebookLinkedinInstagram
© 2023 | Protected by reCAPTCHA